سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از گناهان کبیره

پیشنهاد جریمه برای گناهان کبیره اجتماعی و جرایم اخلاقی

پیشنهاد جریمه برای گناهان کبیره اجتماعی و جرایم اخلاقی

به طور کلی دو روش کلیدی برای اصلاح یک جامعه وجود دارد.یک : تعلیم و تربیت           دو : به کار گیری روش های تنبیهی و توبیخیمشخص است که هیچگاه یک روش به تنهایی موثر نخواهد...

ادامه مطلب...