سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از کار گروهی

سوگندنامه

سوگند می خورم که بیش و پیش از انتظار از دیگران، خود را، مسئول آینده ی خود و کشورم بدانم.سوگند می خورم که با حداکثر توانم، نقش و سهمی در توسعه یافتگی کشورم داشته باشم.سوگن...

ادامه مطلب...

کار تیمی چیست؟

کار تیمی چیست؟

▪ تیم چیست و چه تفاوتی با گروه کاری دارد؟▪ چند نوع تیم وجود دارد؟▪ دلیل اهمیت تیم‌ها چیست و چرا در اقتصاد الکترونیکی و نوین جهانی اهمیت بیشتری یافته‌اند؟مفهوم کار تیمی در...

ادامه مطلب...