سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از پول الکترونیکی

پول الکترونیکی چیست ؟

پول الکترونیکی چیست ؟

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.نشر گسترده پول الکت...

ادامه مطلب...