سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از قانون

سوگندنامه

سوگند می خورم که بیش و پیش از انتظار از دیگران، خود را، مسئول آینده ی خود و کشورم بدانم.سوگند می خورم که با حداکثر توانم، نقش و سهمی در توسعه یافتگی کشورم داشته باشم.سوگن...

ادامه مطلب...

علل قانون گریزی در ایران

علل قانون گریزی در ایران

 تقدیم به همه شهروندانی که در درون خویش آرزوی مدینه فاضله ای را دارندو تقدیم به آنهایی که ساختن مدینه فاضله را از خویشتن آغاز می کنند؛خویش را می سازند تا جامعه ساخته شودچ...

ادامه مطلب...