سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ(Culture) مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنیها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده ...

ادامه مطلب...

آموزش و تاثیر آن در زندگی اجتماعی

آموزش و تاثیر آن در زندگی اجتماعی

نهاد آموزش و پرورش با شکل دادن و نيرو بخشيدن و دگرديسي جوامع، موجبات سرنگوني قهري حاکميت ها و انقلاب ها و جنبش هاي اجتماعي را فراهم ساخت و با نابودي برخي از ارزش ها و هنج...

ادامه مطلب...

سوگندنامه

سوگند می خورم که بیش و پیش از انتظار از دیگران، خود را، مسئول آینده ی خود و کشورم بدانم.سوگند می خورم که با حداکثر توانم، نقش و سهمی در توسعه یافتگی کشورم داشته باشم.سوگن...

ادامه مطلب...