سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از سنگاپور

سی ویژگی سنگاپور

سی ویژگی سنگاپور

۱-   تأثیرگذار جدی بر افکار دنگ شائو پینگ، معمار نوین چین در سفر او به سنگاپور در سال ۱۹۷۸؛۲-    اول در جهان در سهولت کسب و کار؛۳-   از ۱۲۴ بانک مستقر در کشور ۱۱۹ بانک خا...

ادامه مطلب...