سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از تغذيه آبهاي زيرزميني

منابع طبیعی چیست؟

منابع طبیعی چیست؟

منابع طبيعي چيست؟ به­طور کلي منابع طبيعي به پديده­هايي گفته مي­شود که در کره زمين وجود داشته و انسان در ايجاد آن هيچ­گونه دخالتي نداشته است. اين منابع را به دو دسته تقسيم...

ادامه مطلب...