سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از تعامل با جهان

سی مزیت کار با جهان

سی مزیت کار با جهان

سی مزیت کار با جهان:۱- شهروندان، فرصت مقایسه پیدا می‌کنند؛۲- چون مقایسه می‌کنند، بیشتر فکر کرده و دقیق‌تر تحلیل می‌کنند؛۳- حرف زدن، مسئولیت ایجاد می‌کند؛۴- تاریخ مهلت، قد...

ادامه مطلب...