سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از امکانات و پتاسیل های ایران
صفحه 2 از 212

ذخایر و پتانسیلهای عمده آزبست در ایران

ذخایر و پتانسیلهای عمده آزبست در ایران

ذخيره قطعي آزبست كشور در سال 1380 برابر 20 ميليون تن گزارش شده است . تنها معدن فعال آزبست كشور، معدن حاجات نهبندان مي باشد . تنها كارخانه فرآوري آزبست در ايران هم، كارخان...

ادامه مطلب...

پتانسیل های بالقوه کویر

پتانسیل های بالقوه کویر

كويرها گرچه براي ايجاد پوشش گياهي استعداد كافي ندارند و حتي سازگار ترين بوته ها و درختچه هاي شوره پسند به دلیل شوري زياد نمي توانند در آنجا مستقر شوند، ولي همين اراضي شور...

ادامه مطلب...

ذخایر و پتانسیلهای عمده طلا در ایران

ذخایر و پتانسیلهای عمده طلا در ایران

ذخاير موجود در ايران قابل توجه مي باشد وليكن ميزان ذخائر مذكور به صورت قطعي نيست و اكتشاف در برخي از آنها در حال انجام است. كشور ايران پتانسيل خوبي از نظر ذخاير طلا دارد....

ادامه مطلب...

ایران و گردشگری مذهبی

ایران و گردشگری مذهبی

رويکرد جهاني به گردشگري مذهبيگزارش ازضرورت توجه و گسترش سياحت مذهبيکره خاکي به سرعت در حال کوچک شدن است، رسانه هاي جمعي مرزهاي جغرافيايي را در نورديده و در کوران عصر اطلا...

ادامه مطلب...
صفحه 2 از 212