سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی

یکی از اساسی ترین و مهم ترین موانع رشد، توسعه و پیشرفت ایران، اخلاقیات و روحیات ما است و تا زمانی که خود را تغییر ندهیم، هر نوع تلاش و کوششی برای پیشرفت ایران بی نتیجه خواهد ماند. در واقع فرهنگ یک ملت برای پیشرفت آن ملت، در حکم ریشه برای یک درخت است و یا چرخ برای حرکت خودرو، هر چند آن خودرو بهترین خودرو باشد بدون چرخ حرکتی امکان پذیر نیست.
خیلی خیلی ساده است، برای رشد و پیشرفت باید خود را تغییر دهیم و تغییر را نیز از خودمان شروع کنیم.
در این بخش از سایت موانع فرهنگی رشد و توسعه ایران مطرح می شود. امید که تغییر کنیم…

آخرین نوشته ها از موانع فرهنگی رشد و توسعه ایران
صفحه 5 از 6« اولین...23456

اصول راهنمائی رانندگی (وقتی راننده هستیم)

اصول راهنمائی رانندگی (وقتی راننده هستیم)

رانندگی ما نمونه و ایده آل خواهد بوداگر و تنها اگر …همه ما شهروندان در هنگام رانندگیبه حقوق دیگر شهروندان در هنگام رانندگی احترام بگذاریم…از بوق زدن های بی جادر نزدیک بیم...

ادامه مطلب...

توقف روی خط عابر پیاده

توقف روی خط عابر پیاده

در پشت چراغ قرمز از توقف روی خط عابر پیاده پرهیز نماییم!این کار یعنی تجاوز به حریم عابر پیاده و مانند آن است که ،وقتی چراغ برای منِ راننده سبز است، عابر پیاده جلوی خودرو ...

ادامه مطلب...

ایستادن بر سر پیچ ها !

ایستادن بر سر پیچ ها !

از ایستادن بر سر پیچ ها پشت چهار راه ها پرهیز کنیم!!!کاملاً واضح است با این کار مسیر خودروهایی که قصد پیچیدن به سمت راراست دارند، مسدود خواهیم کرد.یادمان نرود:این رانندگا...

ادامه مطلب...

عبور از چراغ قرمز!

عبور از چراغ قرمز!

هیچگاه از چراغ قرمز عبور نکنیم !!!حتی اگر سوار بر موتور و یا دوچرخه ای هستیم !کاملاً مشخص است این کار به معنای پایمال نمودن حق همه کسانی استکه چراغ برایشان سبز است !تا حا...

ادامه مطلب...

بی توجهی به علائم راهنمائی و رانندگی

بی توجهی به علائم راهنمائی و رانندگی

به تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم !!!باور کنیم :هر یک از این تابلوها معنایی دارند و تنها و تنها برای راهنمائی ما دررانندگی و رفت و آمد در شهر نصب شده ا...

ادامه مطلب...

توقف در مسیر حرکت و ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

توقف در مسیر حرکت و ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

از توقف در مسیر حرکت و در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی پرهیز نماییم!حتی برای چند لحظه !!!این کار دقیقاً، به معنای پایمال نمودن حق ۴ گروه است:گروه اول ( افرادی که در ایستگاه...

ادامه مطلب...

توقف در وسط خیابان!!!

توقف در وسط خیابان!!!

از توقف در وسط خیابان حتی برای چند لحظه هم پرهیز نماییم !!!چه به منظور پیاده کردن و سوار کردن و یا پرسیدن سوالی و چه به هر منظور دیگری…دلیلش ساده است،این کار مانع حرکت دی...

ادامه مطلب...

جابه جا شدن های مکرر برای زودتر رسیدن!!!

جابه جا شدن های مکرر برای زودتر رسیدن!!!

از جابه جا شدن های مکرر، از این خط به آن خط رفتنبه هدف زودتر رسیدن پرهیز نماییم.تا حالا فکر کرده ایم،اگر همه می خواستند برای زودتر رسیدن همین کار را انجام دهند، اصلاًکسی ...

ادامه مطلب...

تغییر جهت دادن های سریع و ناگهانی در رانندگی

تغییر جهت دادن های سریع و ناگهانی در رانندگی

از تغییر جهت دادن های سریع و ناگهانی، به هدفپارک کردن – دور زدن – از حالت توقف خارج شدن و … پرهیز نماییم.بد نیست بدانیم :هدف از ساخت – راهنما یا همان چراغ چشمک زن – دقیقا...

ادامه مطلب...

صحبت با تلفن همراه در رانندگی!!!

صحبت با تلفن همراه در  رانندگی!!!

از صحبت کردن با تلفن همراه و یا سوال پرسیدن و صحبت کردن با رانندهی خودروی کناری در حین رانندگی پرهیز نماییم !!!زیرا برای این کار نیاز است آرام تر رانندگی کنیم و این یعنی ...

ادامه مطلب...
صفحه 5 از 6« اولین...23456