سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی

مفاهیم و آموزه های پایه که در این بخش مطرح می شوند، عبارتند از همه ی دانستنیهایی که نیاز است مردم یک کشور برای رشد، توسعه و پیشرفت کشورشان بدانند و به هر شکلی به آن مفاهیم و آموزه ها عمل نمایند. بیاییم با مطالعه این مفاهیم و به کارگیری آنها فرهنگ ملی خود را در همه زمینه ها ارتقا بخشیم.

آخرین نوشته ها از مفاهیم و آموزه های پایه
صفحه 5 از 512345

آیا قانون محدودیت می آورد؟ اصلا چه نیازی به رعایت قوانین است؟

آیا قانون محدودیت می آورد؟ اصلا چه نیازی به رعایت قوانین است؟

در يك جامعه توسعه يافته نيز قوانين و مقررات ايجاد محدوديت مي كنند ولي برابري را از بين نمي برد و مي دانيم كه مفهوم قانون با مفهوم آزادي داراي ارتباط تنگاتنگ است تا آنجا ك...

ادامه مطلب...

رابطه علم و دموکراسی چگونه است؟

رابطه علم و دموکراسی چگونه است؟

اساس دموكراسي بسيار ساده است.دموكراسي نظامي است كه در گام نخست مسئوليت علم در امور واقع در حوزه علم را پذيرفته است. به عبارت ديگر در نظام دموكراسي پذيرفته مي شود كه در تص...

ادامه مطلب...

جامعه مدنی یعنی چه؟

جامعه مدنی یعنی چه؟

عبارت است از وضعي كه در آن قانون حكم مي كند، اداره و رأي هيچ كس در هيچ مقامي نمي تواند از نفوذ اين قانون بكاهد يا آن را تغيير دهد. همه افراد به ويژه مسئولان حكومتي موظف ب...

ادامه مطلب...

موانع موفقیت

هرفردي موفقيتهاي خويش را براساس يک مقياس نسبي مورد سنجش قرار مي دهد. مـوفـقـيـتـهاي کـوچـک بـرخي اشخاص درنظر برخي ديگر ممکن است بزرگ جلوه نمايد؛ اين کاملا بستگي بنوع تربي...

ادامه مطلب...
صفحه 5 از 512345